Đề Cương Ôn Tập Kiểm Tra Hình Học 9-Trường THCS Tân Định

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HÌNH HỌC 9 – TRƯỜNG THCS  TÂN ĐỊNH

Bài viết “Đề Cương Ôn Tập Kiểm Tra Hình Học 9 – Trường THCS Tân Định ” gồm phần lý thuyết và bài trập trắc nghiệm khách quan .

Đề cương bao gồm 2 phần:

 -> Lý thuyết  :

+ Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông 

+ Định nghĩa , tính chất các tỷ số lượng giác của góc nhọn

+ Các hệ thức về cạnh và góc trogn tam giác vuông

-> Bài tập :       

 + Dạng 1 : Trắc nghiệm khách quan

+ Dạng 2 : Hệ thức về cạnh đường cao trong tam giác vuông

+ Dạng 3 : Dựng góc nhọn khi biết một trong tỷ số lượng giác của nó

+Dạng 4 : tỷ số lượng giác của góc nhọn

+ Dạng 5: Giải tam giác vuông

+ Dạng 6 : Bài tập tổng hợp

Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề Cương Ôn Tập Kiểm Tra Hình Học 9 – Trường THCS Tân Định “:

Bài 8 : cho tam giác vuông ABC (A=90 độ ) có AC>AB , đường cao AH .gọi D,E lần lượt là hình chiếu cảu H trên AB,AC 

1.Chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác ADE từ đó suy ra AD.AB = AE.AC

2.cho BH = 2cm ,HC=4,5cm tính : độ dài đoạn thẳng DE ; số đo góc ACB (làm trong đến độ ) ;tính diện tích tam giác ADE