Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Liễn Sơn – Vĩnh Phúc

ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LIỄN SƠN – VĨNH PHÚC

Bài viết “Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Liễn Sơn – Vĩnh Phúc” gồm 12 câu trắc nghiệm khách quan và 5 câu tự luận. Đề thi bao gồm các chủ đề Toán lớp 11 đầu năm và một số bài toán trong chương trình Toán lớp 10. Đề thi đã bao gồm cả đáp án chi tiết.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Lương Tài 2 – Bắc Ninh

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Liễn Sơn – Vĩnh Phúc”:

Câu 16 (Tự luận): 

  1. Cho tam giác ABC có AB = 12, AC = 13, góc BAC = 30. Tính độ dài cạnh BC và diện tích tam giác ABC.
  2. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang ABCD với hai đáy là AB và CD biết B(3;3), C(5;-3). Giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng 2x + y – 3 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình thang ABCD để CI = 2BI, tam giác ABC có diện tích bằng 12, điểm I có hoành độ dương và điểm A có hoành độ âm.