Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN HIỀN – ĐÀ NẴNG

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng” gồm có 20 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Du – TP HCM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng”:

Bài 1 (Tự luận): Trên mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(2;1), B(3;-2), C(4;-2) và đường thẳng Δ: x – y – 2 = 0. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC.

Câu 1. Tính khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng Δ.

Câu 2. Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.

Câu 3. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua G và song song với đường thẳng Δ.