Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phổ thông Năng khiếu – TP HCM

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU – TP HCM

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phổ thông Năng khiếu – TP HCM” gồm có 6 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phổ thông Năng khiếu – TP HCM”:

Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có tâm I(3;1) và bán kính R = 5.

a) Tìm tọa độ giao điểm của đường tròn (C) với trục Ox.

b) Tính khoảng cách từ I đến đường thẳng AB, biết A(657;12), B(625;36).

c) Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d): 8x + 6y + 1 = 0.