Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình” gồm có 30 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình”:

Câu 2 (Tự luận): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A(-1;2), B(3;4).

a) Lập phương trình của đường tròn (C) có đường kính là AB.

b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm A(-1;2).

c) Lập phương trình của đường thẳng đi qua điểm M(0;2) và cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt P; Q sao cho độ dài đoạn thẳng PQ đạt giá trị nhỏ nhất.