Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT M.V LÔMÔNÔXỐP – HÀ NỘI

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội” gồm có 24 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội”:

Bài 4 (Tự luận): Trong hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(–1; 2) và đường thẳng Δ: x + 3y + 5 = 0.

a) Viết phương trình đường thẳng d đi qua A và vuông góc với Δ.

b) Viết phương trình đường tròn tâm A(–1; 2) và tiếp xúc với Δ.

c) Tìm điểm M trên đường thẳng Δ sao cho tam giác OAM có diện tích bằng 4(đvdt).