Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN CHÍ THANH – TP HCM

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM” gồm có 7 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT M.V Lômônôxốp – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM”:

Bài 6: Cho đường thẳng d: x = 2 + 3t, y = 1 + t, (t thuộc R) và hai điểm A(1;2), B(1;-4).

1) Tìm tọa độ trung điểm M của AB và viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB.

2) Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng d và đi qua 2 điểm A, B.

Bài 7: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: x – y + 1 = 0 và đường tròn (C) có phương trình: x^2 + y^2 – 2x + 2y – 2 = 0.

1) Viết phương trình tiếp tuyến Δ1 của (C) biết Δ1 song song với d.

2) Viết phương trình đường thẳng Δ2 vuông góc với d và cắt (C) tại hai điểm phân biệt M, N sao cho tam giác IMN có diện tích bằng 2, với I là tâm của đường tròn (C).