Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lý Thánh Tông – Hà Nội

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LÝ THÁNH TÔNG – HÀ NỘI

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lý Thánh Tông – Hà Nội” gồm có 20 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phổ thông Năng khiếu – TP HCM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lý Thánh Tông – Hà Nội”:

Câu 3 (Tự luận): Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho A(2;3) và B(3;6)

  1. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua A và có vecto pháp tuyến là n=(-4;7).
  2. Viết phương trình đường tròn tâm B có bán kính bằng 6.
  3. Cho đường tròn (C): x^2 + y^2 – 2x + 2y – 7 = 0 và đường thẳng d: x + y + 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng d và cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài bằng 2.