Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LƯƠNG THẾ VINH – HÀ NỘI

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội” gồm có 50 câu trắc nghiệm bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lý Thánh Tông – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội”:

Câu 16: Cho hàm số y = ax + b, trong đó a, b là tham số, a khác 0. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số y = ax + b nhận giá trị dương trên R.

B. Hàm số y = ax + b nhận giá trị âm trên (-b/a;+∞).

C. Hàm số y = ax + b nhận giá trị âm trên R.

D. Hàm số y = ax + b nhận giá trị dương trên (-b/a;+∞).