Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Dương Đình Nghệ – Thanh Hóa

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ – THANH HÓA

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Dương Đình Nghệ – Thanh Hóa” gồm có 12 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Dương Đình Nghệ – Thanh Hóa”:

Câu 4 (Tự luận): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC, có A(3;0), B(-2;1), C(4;1).

a) Viết phương trình tổng quát của đường cao AH của ΔABC.

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc cạnh BC sao cho SΔABC = 3/2.SΔMAB.