Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình” gồm có 30 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Nam Định

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Dương Đình Nghệ – Thanh Hóa

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình”:

Câu 3 (Tự luận): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD; các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC và CD; CM cắt DN tại điểm I (5;2). Biết P(11/2;11/2) và điểm A có hoành độ âm.

a. Viết phương trình tổng quát đường thẳng đi qua hai điểm I, P.

b. Tìm tọa độ điểm A và D.