Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN HỮU TIẾN – HÀ NAM

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam” gồm có 20 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Du – Phú Yên

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam”:

Câu 4: (Trắc nghiệm): Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. sin2a = 2sina.

B. sin2a = sina + cosa.

C. sin2a = cos2a – sin2a.

D. sin2a = 2sinacosa.

Câu 2 (Tự luận): Cho 2 điểm A(1;1), B(3;6). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d biết:

a) d đi qua A, B.

b) d đi qua A và vuông góc với đường thẳng Δ: 2x – 3y + 5 = 0