Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Giang

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Giang” gồm có 20 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Chu Văn An – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Giang”:

Câu 3 (Trắc nghiệm): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elíp (E) có phương trình chính tắc là  x^2/25 + y^2/9 = 1. Tiêu cự của (E) là?

A. 8

B. 4

C. 2

D. 16

Câu 6 (Trắc nghiệm): Cho đường thẳng ∆: 3x – 4y – 19 = 0 và đường tròn (C): (x – 1)^2 + (y – 1)^2 = 25. Biết đường thẳng ∆ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B, khi đó độ dài đoạn thẳng AB là?

A. 6

B. 3

C. 4

D. 8