Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Chu Văn An – Hà Nội

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHU VĂN AN – HÀ NỘI

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Chu Văn An – Hà Nội” gồm có 5 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Giang

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Chu Văn An – Hà Nội”:

Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ: x + 2y – 7 = 0 và điểm I(2;4).

a) Viết phương trình của đường thẳng d đi qua I và song song với đường thẳng Δ.

b) Viết phương trình đường tròn có tâm I và tiếp xúc với đường thẳng Δ.

c) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục tung sao cho d(M,Δ) = √5.