Tổng hợp trắc nghiệm hàm số, phương trình lượng giác và Đáp án

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ, PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC VÀ ĐÁP ÁN

Bài viết “Tổng hợp trắc nghiệm hàm số, phương trình lượng giác và Đáp án” gồm các dạng bài trắc nghiệm khách quan có tính vận dụng cao giúp các em học sinh lớp 11 luyện tập kĩ năng làm bài ở chuyên đề này. Đi kèm với đáp án chi tiết, bộ đề sẽ nâng cao và rèn luyện khả năng làm bài của các em học sinh.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tổng hợp các câu trắc nghiệm ôn tập học kì I Lớp 11 và Đáp án

Trắc nghiệm tổ hợp – xác suất lớp 11 và Đáp án chi tiết

Tổng hợp 20 đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án

  • Khái quát nội dung có trong “Tổng hợp trắc nghiệm hàm số, phương trình lượng giác và Đáp án”:

Phần 1. Trắc nghiệm nâng cao hàm số lượng giác
+ Dạng 1. Phương trình bậc nhất với sinx và cosx
+ Dạng 2. Phương trình bậc nhất với sinx và cosx
+ Dạng 3. Phương trình thuần bậc hai với sinx và cosx
+ Dạng 4. Phương trình bậc ba với sinx và cosx
+ Dạng 5. Phương trình đối xứng với sinx và cosx
+ Dạng 6. Phương trình dạng thuận nghịch
Phần 2. Trắc nghiệm nâng cao phương trình lượng giác