Đề thi vào 10 THPT chuyên Ngoại ngữ lần 3 -2018

Đề thi vào 10 THPT chuyên Ngoại ngữ lần 3 -2018

Đáp án có các khóa học của thầy Thế Anh

de thi chuyen ngu lan 3 vao 10 (1) de thi chuyen ngu lan 3 vao 10 (2) de thi chuyen ngu lan 3 vao 10 (3) de thi chuyen ngu lan 3 vao 10 (4)

KỲ THI TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ

(ĐỀ THI THỬ)

_______________________________________________________________________________________________________________

MÔN THI: ĐGNL,TOÁN VÀ KHTN

Ngày 22 tháng 04 năm 2018

                                         Thời gian làm bài: 60 phút

                                          Tổng số câu hỏi: 40

MÃ ĐỀ:567

                                                                         (Thí sinh làm bài trên Phiếu trả lời)

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Câu 1:Tính giá trị của biểu thức   khi x=-2 ta được

 1. -1                              B.   -2                                   C.   0                                   D.   -4

Câu 2: Rút gọn biểu thức: ta được

 1.                  B.                               C.                                        .     

Câu 3:  Tìm m để phương trình  có một nghiệm x=3. Tích các giá trị tìm được của m là:

 

 1. -6                              B.   8                                    C.   6                                    D.   8

Câu 3:  Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu bằng 2 và công bội  bằng

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 4: Cho dung dịch HCl 0,5 M tác dụng vừa đủ với m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, FeCO3. Thấy thoát ra một hỗn hợp khí và tạo ra 31,75 gam muối clorua. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

 1. 1,0 lít                                B.      1,5 lít                      C.    0,75 lít                                   .     0,5 lít

Câu 5: Bạn An có 33 quyển sách được xếp vào hai ngăn. Lúc đầu An chuyển từ ngăn trên xuống ngăn dưới một số quyển sách ở ngă dưới, sau đó An lại chuyển từ ngăn dưới lên ngăn trên một số quyển sách bằng số quyển sách mà ngăn trên hiện có, thì số sách ở ngăn dưới ít hơn số sách ở ngăn trên là 27 quyển. Hỏi lúc đầu số sách ngăn trên hơn số sách ngăn dưới là bao nhiêu quyển?

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 6: Số đo mỗi góc của đa giác đều có 8 cạnh là:

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 7: Cho DABC , điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC, biết độ dài các đoạn thẳng AB=6cm, BC=9cm, CA=8cm, AD=4cm, AE=3cm. Khi đó độ dài DE bằng:

 1.  B.                             C.                               D.

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức  ta được Q=

 1.                     B.                         C.                        D.  

 Câu 9: Cho  . Giá trị của biểu thức  bằng

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 10: Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình  . Giá trị của biểu thức  bằng

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 11: Gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình  . Giá trị nhỏ nhất của  là

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 12: Tìm m để phương trình  có 2 nghiệm là số đo 2 cạnh tam giác vuông có cạnh huyền bằng  . Tổng các giá trị tìm được của m là:

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 13: Phương trình  có tổng bình phương các nghiệm bằng:

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 14: Số nghiệm thực của phương trình  là

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 15: Hãy chọn đáp án đúng để điền vào các chỗ trống trong đoạn văn sau:

“ Con người có _________ nhóm máu. Trong đó, nhóm máu ________ có thể truyền cho tất cả các nhóm, nhưng lại chỉ nhận được nhóm máu của mình. Ngược lại, nhóm __________ có thể nhận được tất cả các nhóm, nhưng chỉ truyền được cho nhóm của mình”

 1. Nhóm- A- O       Năm- A- B                     C. Bốn- O – AB                         D. Bốn – A- AB

Câu 16: Gọi (x0,y0) là nghiệm của hệ phương trình  . Giá trị nhỏ nhất của tích x0.y0 là:

 1. B.                                C.                                 D.  

Câu 17: Số nghiệm thực của hệ phương trình  là:

 1.             B.                                     C.                                    D.  

Câu 18: Gọi (x0,y0) là nghiệm của hệ phương trình . Giá trị nhỏ nhất của  là:

 1. B.                                     C.                                    D.  

Câu 19: Một hội trường có 240 chỗ ngồi được xếp thành các dãy ghế, mỗi dãy có số ghế như nhau. Nếu mỗi dãy ghế xếp thêm 3 ghế thì bớt được 4 dãy ghế. Kí hiệu khoảng (a;b) là tập hợp số thực x thỏa mãn a<x<b. Số ghế mỗi dãy lúc đầu thuộc khoảng nào trong các khoảng sau:

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 20: Trên công trường , hai đội cùng làm chung một công việc thì hoàn thành sau 12 ngày. Nhưng chỉ làm chung được 4 ngày thì đội A chuyển đi làm việc khác, do đó độ B phải tiếp tục làm thêm 14 ngày nữa mới xong công việc. Gọi x là số ngày để đội A làm một mình xong công việc, y là số ngày để đội B làm một mình xong công việc. Giá trị của x+y là:

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 21: Quãng đường AB dài 15km. Cùng xuất phát một lúc, người thứ nhất đi bộ từ A đên B, người thứ hai đi bộ từ B về A, sau 1 giờ 30 phút, hai người gặp nhau tại C. Sau khi gặp nhau, người thứ nhất đi tiếp đến B với vận tốc giảm hơn trước 2 km/h, còn người thứ hai đi tiếp về A với vận tốc như cũ. Tính ra ngườ thứ hai đến A chậm hơn người thứ nhất đén B là 45 phút. Hỏi lúc đầu,mỗi giờ người thứ nhất đi nhanh hơn người thứ hai là bao nhiêu km?

 1.                            B.                          C.                                 

Câu 22: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng  cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại điểm A và B. Khoảng cách AB bằng:

 1. 5 B.   4                                          C.                                                    

Câu 23: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi A và B là giao điểm của đường thẳng (d): y=2x-3 và Parabol  . Diện tích tam giác AOB bằng

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 24: Nhóm kim loại nào sau đây dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất?

 1. Cu,Zn,Fe B.  Ag,Cu,Al                           C.  Ag,Al,Zn                          D.  Mg,Al,Fe

Câu 25: Với  . Giá tri lớn nhất của  là:

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 26: Cho 2 số dương x,y thỏa mãn  . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là:

 1. B.                                C.                             D.  

Câu 27: Cho tam giác ABC vuông  tại A, đường cao AH. Biết Ab=7,5cm, AH=6cm. Diện tích tam giác ABC bằng

 1. B.                                C.                             D.  

 

Câu 28: Cho tam giác ABC vuông góc tại A, AB<AC. Biết cạnh BC=12,5cm, đường cao AH=6cm. Khi đó tỉ số  

 1.                                    B.                                          C.                                        

Câu 29: Lựa chọn nào dưới đây trình bày đúng nhất về mục đích của việc gieo trồng đúng thời vụ?

 1. Loại trừ định kỳ nới ẩn nấu của sâu bệnh và giúp cây phát triển tốt
 2. Loai trừ được các mầm mống sâu, bệnh hại cho cây trồng theo chu kỳ
 3. Tận dụng điều kiện thời tiết và tự nhiên thuận lợi nhất cho cây trồng
 4. Tác động làm thay đổi điều kiện sống và thức ăn của sâu bệnh hại cây

Câu 30: Cho đường tròn tâm O bán kính R=4cm và đường tròn tâm O’ bán kính r=3cm cắt nhau tại A và B. Biết OO’=5cm. Khi đó độ dài dây cung AB bằng:

 1.                             B.                                  C.                                

Câu 31: Cho tam giác ABC, góc A=600, nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Diện tích hình giới hạn bởi đáy BC và cung nhỏ BC bằng:

 1.  ­             B.              C.               D.  

Câu 32: Cho đường tròn tâm O, bán kính R, đường kính AB vuông góc với đường kính CD. Lấy điểm M trên cung nhỏ CB sao cho MA=3MB. MD cắt AB tại N. Độ dài NB là

 1.  B.                            C.                           D.

Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu 33, 34

Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng sao cho B nằm giữa A và C. Biết AB=a, BC=2a ( a>0). Đường tròn tâm O đi qua B và C. Kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M,N là tiếp điểm)

Câu 33: Gọi K là giao điểm của MN và BC. Tỉ số  bằng

 1. B.                                     C.                                     D.

Câu 34: Giả sử A,B,C cố định, đường tròn (O) thay đổi (O không thuộc BC), gọi H là giao điểm OA và MN. Giá trị lớn nhất của chu vi tam giác HAK bằng:

 1.  B.                                       C.                                D.  

Câu 35: Xuân Trường mua một bếp điện có hiệu điện thế định mức là 220V ở Việt Nam và mang theo bếp điện này khi đi du học ở Nhật Bản, nguồn điện của các tòa nhà chỉ có hiệu điện thế định mức 110V. Hỏi nhiệt lượng tỏa ra khi Xuân Trường sử dụng bếp điện đó ở Nhật Bản trong cùng một thời gian như khi sử dụng ở Việt Nam sẽ như thế nảo?

 1. Giảm đi 4 lần B. Giảm đi 2 lần                   C. Tăng lên 2 lần           Tăng lên 4 lần

Câu 36: Kết quả nào dưới đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối gần đem lại?

 1. Hiện tượng thoái hóa giống
 2. Tạo ra dòng thuần
 3. Tị lệ thể đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm
 4. Tạo ưu thế lai

Câu 37: Sục khí CO2 đến dư vào nước vôi trong. Hiện tượng nào dưới đây sẽ xảy ra ?

 1. Chỉ có muối Ca(HCO3)2 được tạo thành
 2. Có kết tủa trắng tạo thành, kết tủa không tan khi CO2
 3. Dung dịch vẫn trong suốt, không có hiện tượng gì xảy ra
 4. Ban đầu có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan tạo thành dung dịch trong suốt

Câu 38: Phát ngôn nào dưới đây chính xác nhất?

 1. Điểm cực cận là điểm gần nhất mà mắt không điều tiết vẫn nhìn rõ vật đặt ở đó
 2. Điểm cực viễn là điểm xa nhất mà mắt phải điều tiết mạnh mới nhìn thấy
 3. Mắt phải điều tiết mạnh nhất mới nhìn rõ vật đặt ở điểm cực cận
 4. Mặt không thể quan sát được những vật ở vị trí trùng với điểm cực viễn

Câu 39: Bé Tôm bị sốt, thân nhiệt lên cao gần 40 độ C. Phương án nào sau đây là phù hợp nhất để giúp Bé Tôm chóng bình phục?

 1. Bật sưởi hoặc điều hòa ẩm trong phòng của bé
 2. Mặc ấm, đắp chăn cho bé đỡ thấy lạnh khi sốt cao
 3. Cho bé mặc áo mỏng và đắp khăn mặt lên trán
 4. Ngâm chân và tay của bé vào nước lạnh để hạ nhiệt

Câu 40: Với một khẩu phần ăn có đầy đủ các chất, sau khi được tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản,thì những loại chất nào có trong thức ăn còn cần được tiêu hóa tiếp?

 1. Tinh bột, đường đôi, prôtêin, lipit, axit nuclêic
 2. Đường đơn, đường đôi, axit amin, prôteein,lipit
 3. Tinh bột, vitamin, prôtêin, lipit, muối khoáng
 4. Đường đôi, nuclêootit, lipit, axit béo và glixêrôn