Đề thi và đáp án Toán chung chuyên sư phạm 2018

Đề thi và đáp án Toán chung chuyên sư phạm 2018

Nhận xét đề từ Thầy Thế Anh: Cấu trúc không có gì thay đổi, độ khó vẫn tương tương với mọi năm, học sinh ôn luyện có thể làm được 7-8 điểm. 

de toan chuyen su pham 2018-toan chung

dap an chuyen su pham 2018 dap an chuyen su pham 2018-1 dap an chuyen su pham 2018-2 dap an chuyen su pham 2018-3 dap an chuyen su pham 2018-4 dap an chuyen su pham 2018-5