Đề thi Toán trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 2 2018

Đề thi Toán trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 2 2018

Đề thi thử Toán 2018 THPT Quốc gia trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 2 mã đề 113 được biên soạn theo chuẩn cấu trúc đề tham khảo môn Toán 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 17/03/2018, đề thi thử Toán có đáp án tất cả các mã đề.

Trích dẫn Đề thi thử Toán 2018 THPT Quốc gia trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 2:

+ Cho các số p, q thỏa mãn các điều kiện: p > 1, q > 1, 1/p + 1/q = 1 các số dương a, b. Xét hàm số y = x^(p – 1) (x > 0) có đồ thị là (C). Gọi (S1) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), trục hoành, đường thẳng x = a, (S2) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), trục tung, đường thẳng y = b, (S) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục tung, trục hoành và hai đường thẳng x = a, y = b. Khi so sánh S1 + S2 và S, ta nhận được bất đẳng thức nào trong các bất đẳng thức sau đây?

+ Cho hai hộp đựng bi, đựng 2 loại bi là đen và trắng, tổng số bi trong hai hộp là 20 bi và hộp thứ nhất đựng ít bi hơn hộp thứ hai. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Cho biết xác suất để lấy được 2 bi đen là 55/84, tính xác suất để lấy được 2 bi trắng.
+ Trong không gian, cho 4 mặt cầu có bán kính lần lượt 2; 3; 3; 2 (đơn vị độ dài) đôi một tiếp xúc ngoài với nhau. Mặt cầu nhỏ nhất tiếp xúc ngoài với cả 4 mặt cầu nói trên có bán kính bằng?