Đề thi Toán THPT Quốc gia 2018 trường Phan Thúc Trực – Nghệ An lần 2

Đề thi Toán THPT Quốc gia 2018 trường Phan Thúc Trực – Nghệ An lần 2

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường Phan Thúc Trực – Nghệ An lần 2 mã đề 321 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được tổ chức vào thứ 7 ngày 17/03/2018.

Trích dẫn Đề thi Toán THPT Quốc gia 2018 trường Phan Thúc Trực – Nghệ An lần 2:

+ Để làm một hình chóp tứ giác đều từ một tấm tôn hình vuông có cạnh bằng 1 + √3, người ta cắt tấm tôn theo các tam giác cân bằng nhau MAN, NBP, PCQ, QDM sau đó gò các tam giác ABN, BCP, CDQ, DAM sao cho bốn đỉnh M, N, P, Q trùng nhau (hình vẽ). Biết rằng, các góc ở đỉnh của mỗi tam giác cân là 150 độ. Tính thể tích V của khối chóp đều tạo thành.
+ Một vật thể có hai đáy trong đó đáy lớn là một hình elip có độ dài trục lớn bằng 8, trục bé bằng là 4 và đáy bé là một hình elip có độ dài trục lớn là 4, trục bé là 2. Thiết diện vuông góc với đường thẳng nối hai tâm của hai đáy luôn là một hình elip, biết chiều cao của vật thể là 4. Tính thể tích của vật thể này.
+ Cho các số hạng dương a, b, c lần lượt là số hạng thứ m, n, p cảu một cấp số cộng và một cấp số nhân. Tính giá trị của biểu thức P = (b – c)log3 a + 2(c – a)log9 b + 3(a – b)log27 c.