Đề thi toán học kì 1 toán lớp 12 trường chuyên Nguyễn Huệ 2018-2019-2020

Đề thi toán học kì 1 toán lớp 12 trường chuyên Nguyễn Huệ 2018-2019-2020

Đề thi học kì 1 toán lớp 12 trường chuyên nguyễn huệ 2018

Trích Đề thi học kì 1 toán lớp 12 trường chuyên nguyễn huệ 2018

Câu 45: Cho hàm số y=(x+2)/(x+1) có đồ thị (C). Biết rằng (C) có hai điểm A và B sao cho tiếp tuyến của (c) tại A và B cùng tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân. Tính AB

Câu 46: Cho khối tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 3a. Gọi G1; G2; G3;G4 là trọng tâm của 4 mặt của tứ diện ABCD. Tính thể tích V của khối tứ G1G2G3G4.

Xem video chữa đề chi tiết các các hay lạ khó trong đề trong khóa học lớp 12 của thầy Thế Anh

Xem chi tiết Đề thi học kì 1 toán lớp 12 trường chuyên nguyễn huệ 2018

Đề thi học kì 1 toán lớp 12 trường chuyên nguyễn huệ 2019

Trích Đề thi học kì 1 toán lớp 12 trường chuyên nguyễn huệ 2019

Câu 43: Một chiếc hộp hình trụ với bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 10cm. Một học sinh bỏ một
miếng bìa hình vuông vào chiếc hộp đó và thấy hai cạnh đối diện của miếng bìa lần lượt là các dây cung
của hai đường tròn đáy hộp và miếng bìa không song song với trục của hộp. Hỏi diện tích của miếng bìa
đó bằng bao nhiêu?

Câu 47: Một Bác nông dân cần xây một hố ga không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có thể tích
3 25600(cm ) , tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy bằng 2. Tính diện tích của đáy hố ga để
khi xây hố ga tiết kiệm nguyên vật liệu nhất.

Xem video chữa đề chi tiết các các hay lạ khó trong đề trong khóa học lớp 12 của thầy Thế Anh

Xem chi tiết Đề thi học kì 1 toán lớp 12 trường chuyên nguyễn huệ 2019