Đề cương hk1 toán lớp 10 vinschool 2020

Đề cương hk1 toán lớp 10 vinschool 2020

Trích dẫn Đề cương hk1 toán lớp 10 vinschool 2020

Bài toán cổng Ac-xơ. Khi du lịch đến thành phố Xanh Lu- Mỹ bạn sẽ thấy cái cổng lớn hình parabol hướng bề lõm về phía dưới. Đó là cổng Ac-xơ. Giả sử lập 1 hệ tọa độ Oxy sao cho 1 chân công đi qua gốc tọa độ. chân kia của cổng ở vị trí (162;0)
Biết một điểm M trên cổng có tọa độ (10;43)

ĐĂNG KÍ HỌC OFFLINE THẦY THẾ ANH: 0986.683.218

ĐỊA CHỈ: P602 CHUNG CƯ 46 NGÕ 230 LẠC TRUNG HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI