Đề thi thử vào lớp lớp 10 vòng II trường THCS Ái Mộ

Đề thi thử vào lớp lớp 10 vòng II trường THCS Ái Mộ

32215115_2102127190057306_3785598219237457920_o

HÌNH HỌC:

Bài 4: gọi C, D là hai điểm trên nữa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R sao cho C thuộc cung AD và góc COD = 90 độ. E là giao điểm của hai dây AD và BC, F là giao điểm của các đường thẳng AC và BD. Gọi H là giao điểm của FE với AB.

  1. chứng minh bốn điểm C,E, D, F cùng nằm trên một đường tròn.
  2. chứng minh:HE là tia phân giác của góc CHD?
  3. gọi I là trung điểm của È. chứng minh ID là tiếp tuyến đường tròn (O).
  4. gọi K là giao điểm của HI và CD chứng minh (2/HK)= (1/HE) + (1/HF)