Đề KSCL học sinh lớp 9, phòng GD-ĐT quận Hoàng Mai

Đề KSCL học sinh lớp 9, phòng GD-ĐT quận Hoàng Mai 

32467211_627345504287019_4015050477589757952_o

HÌNH HỌC:

Bài 4: cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O).Hai đường cao BD và CE của tam giác ABC cắt nhau tại H. Tia BD và tia CE cắt đường tròn (O) lần lượt tại M, N (M khác B,N khác C)

  1. chứng minh 4 điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn.
  2. chứng minh DE // MN.
  3. đường tròn đường kính AH cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K ( K khác A).Tia KH cắt đường trong (O) tại điểm thứ hai là Q. Tứ giác BHCQ là hình gì? Vì sao?
  4. gọi giao điểm của HQ và BC là I. Chứng  minh (OI/MN)>(1/4)