Đề thi thử vào lớp 10 lần 1 trường THCS Trung Sơn Trầm

31958469_1519623774816029_497353261506887680_o

PHẦN HÌNH HỌC 

Bài 4: cho tam giác MAB vuông tại M  (MA<MB) có đường cao MH (H thuộc AB). Đường tròn tâm O đường kính MH cắt MA, MB lần lượt tại E và F ( E, F khác M)

a) chứng minh tứ giác MEHF là hình chữ nhật.

b) chứng minh tứ giác AEFB nội tiếp đường tròn.

c) đường thẳng EF cắt đường tròn (O’) ngoại tiếp tam giác MAB tại các điểm P và Q (P thuộc cung MA). chứng minh tam giác MPQ cân

d) gọi (I) là giao điểm thứ hai của (O) và (O’). K là giao điểm của đường thẳng EF và AB. Chứng minh M,I,K thẳng hàng.