Đề khảo sát chất lượng thi vào lớp 10 phòng GD-ĐT Thanh Chương

32086365_247409772494113_4332121438875025408_o

PHẦN HÌNH HỌC:

BÀI 4: cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB sao cho IA<IB, kẻ dây MN vuông góc với đường kính AB tại điểm I. Trên đoạn AB lấy điểm E (E khác M, I). Tia AE cắt đường tròn tại điểm thứ hai tại K.

a) chứng minh tứ giác IEKB nội tiếp.

b) chứng minh tam giác AME đồng dạng tam giác ẠKM

c) chứng minh AE.AK + BI.BA = 4R^2

d) xá định vị trí của điểm I sao cho chu vi của tam giác MIO đạt giá trị lớn nhất.