Đề thi thử lớp 10 THPT trường THCS – THPT Lương Thế Vinh

Đề thi thử lớp 10 THPT trường THCS – THPT Lương Thế Vinh 

33089679_1636025089846389_3988448420820942848_n

HÌNH HỌC

Bài 4: cho một điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O;R), đoạn OA cắt (O;R) tại H. Qua A kẻ cát tuyến d cắt đường tròn tại hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Kẻ AM, AN tiếp xúc với đường tròn tại M và N, gọi I là trung điểm của BC.

  1. chứng minh 5 điểm A, M, N O, I cùng thuộc một cung tròn.
  2. khi OA = 2R, tính diện tích phần tam giác AMO nằm ngoài (O;R) theo R.
  3. gọi K là giao điểm của HC và MN, chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác ngoại tiếp tam giác MKC tiếp xúc với MH.
  4. khi cát tuyến d quay quanh điểm A thì trọng tâm G của tam giác MKC chạy trên đường nào?