Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2018 sở GD và ĐT Bắc Giang

Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Giang mã đề 101

Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Giang mã đề 101 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn  Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2018 sở GD và ĐT Bắc Giang:

+ Cho tam giác ABC, có độ dài ba cạnh là BC = a, AC = b, AB = c. Gọi ma là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và S là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây sai?

+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elíp (E) có phương trình chính tắc là  x^2/25 + y^2/9 = 1. Tiêu cự của (E) là?
+ Cho đường thẳng ∆: 3x – 4y – 19 = 0 và đường tròn (C): (x – 1)^2 + (y – 1)^2 = 25. Biết đường thẳng ∆ cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B, khi đó độ dài đoạn thẳng AB là?