Đề kscl môn toán lớp 9 trường THCS Thăng Long

Đề kscl môn toán lớp 9 trường THCS Thăng Long

32633098_1084899804983859_4107328477009543168_n

HÌNH HỌC

Bài 4: cho đường tròn tâm O và hai đường thẳng AB, CD vuông góc  với nhau. Điểm M bất kì thuộc cung nhỏ BC (với M khác B và C) . Gọi I là giao điểm của AM và BC, J là hình chiếu của I trên AB. Chứng minh rằng:

  1. tứ giác BMIJ là tứ giác nội tiếp.
  2. JI là phân giác của góc CJM.
  3. chứng minh 3 điểm M, J, D thẳng hàng.
  4. tìm vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tứ giác BOCM có diện tích lớn nhất.