Đề thi thử lớp 9 lần 1 trường THCS Cổ Nhuế 2

Đề thi thử lớp 9 lần 1 trường THCS Cổ Nhuế 2

32686196_1124231707718370_4455805647912435712_n

 

HÌNH HỌC

Bài 4: cho nữa đường tròn (O;R) đường kính AB. Lấy điểm M thuộc nữa đường tròn. Gọi H là điểm chính giữa cung AM. Nối BH cắt AM tại I. Tiếp tuyến của nữa đường tròn tại A cắt tia BH tại K. Nối AH cắt BM tại E.

  1. chứng minh: tam giác BAE là tam giác cân.
  2. chứng minh: KH.KB = (KA)^2.
  3. đường tròn (B;BA) cắt AM tại N, chứng minh: góc ABE = 2. góc ANE và góc ENB = góc AKB.