Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam” gồm 15 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 – Sở GD&ĐT Quảng Nam sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 11 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 11 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Đông Hưng Hà – Thái Bình

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Quốc Oai – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam”:

Câu 4 (Trắc nghiệm): Trong không gian cho đường thẳng a và mặt phẳng (α) song song với nhau. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng a và song song với (α).

B. Trong mặt phẳng (α) có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng a.

C. Nếu một mặt phẳng (β) chứa đường thẳng a và cắt (α) theo giao tuyến b thì b song song với a.

D. Trong mặt phẳng (α) có vô số đường thẳng chéo nhau với đường thẳng a.

Câu 9 (Trắc nghiệm): Một công ty nhận được 50 hồ sơ xin việc của 50 người khác nhau muốn xin việc vào công ty, trong đó có 20 người biết tiếng Anh, 17 người biết tiếng Pháp và 18 người không biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Công ty cần tuyển 5 người biết ít nhất một thứ tiếng Anh hoặc Pháp. Tính xác suất để trong 5 người được chọn có 3 người biết cả tiếng Anh và tiếng Pháp?

A. 351/201376

B. 1755/100688

C. 1/23

D. 5/100688