Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Thanh Miện – Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT THANH MIỆN – HẢI DƯƠNG

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Thanh Miện – Hải Dương” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 – THPT Thanh Miện – Hải Dương sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 10 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Dương Quảng Hàm – Hưng Yên

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – THPT Thanh Miện – Hải Dương”:

Câu 16: Cho hàm số y = x^3 + x, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đã cho là hàm số lẻ.

B. Hàm số đã cho là hàm số chẵn.

C. Hàm số đã cho không là hàm số chẵn, không là hàm số lẻ.

D. Hàm số đã cho vừa là hàm số chẵn, vừa là hàm số lẻ.

Câu 28: Cho hai điểm B, C phân biệt. Tập hợp những điểm M thỏa mãn CM.CB = CM^2 là:

A. đường tròn đường kính BC.

B. đường tròn tâm B bán kính BC.

C. đường tròn tâm C bán kính BC.

D. đường thẳng vuông góc với BC tại B.