Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Bài viết “Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Hình học 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về khối đa diện và thể tích của chúng.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị”:

Câu 20: Cho tam giác OAB đều cạnh 4a. Trên đường thẳng d qua O và vuông góc với mặt phẳng (OAB) lấy điểm M sao cho OM = x. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên MB và OB. Gọi N là giao điểm của EF và d (hình vẽ minh họa bên dưới). Tìm giá trị của x theo a để thể tích khối tứ diện ABMN có giá trị nhỏ nhất.