Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Phú Yên

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT PHẠM VĂN ĐỒNG – PHÚ YÊN

Bài viết “Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Phú Yên” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Hình học 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về khối đa diện và thể tích của chúng.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Một số đề kiểm tra Hình học 12 Chương 1

Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế

12 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra Hình học 12 Chương 1 và Đáp án

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Phú Yên”:

Câu 12: Khối tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

Câu 13: Có mấy loại khối đa diện đều?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 19: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của điểm A’ trên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ biết góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 45 độ.

A. a^3/12

B. a^3/4

C. √3a^3/4

D. √3a^3/12