Một số đề kiểm tra Hình học 12 Chương 1

MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 12 CHƯƠNG 1

Bài viết “Một số đề kiểm tra Hình học 12 Chương 1” gồm 5 đề trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 1 – Hình học 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về khối đa diện và thể tích của chúng.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Lương Đông – TT Huế

Đề kiểm tra Hình học Chương 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Một số đề kiểm tra Hình học 12 Chương 1”:

Câu 8 (Đề 4): Trong cách mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hai khối hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

B. Hai khối lập phương có diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

C. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.

D. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì có thể tích bằng nhau.