Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Bài viết “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị” bao gồm 2 đề với mỗi đề gồm 3 câu tự luận kiểm tra kiến thức về chương 1 Hình học 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề vectơ và các phép toán.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án 

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị”:

Bài 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(-2;3), B(2,5), C(3;-1).

a. Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác.

b. Tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành. Tìm tọa độ điểm E sao cho A là trọng tâm của tam giác BCE.

c. Tìm tọa độ điểm M trên cạnh BC và điểm N trên cạnh BA sao cho MN song song với AC và diện tích tứ giác ACMN bằng 8 lần diện tích tam giác BMN.