Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT BẾN TRE – VĨNH PHÚC

Bài viết “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc” bao gồm 10 câu trắc nghiệm khách quan và 2 tự luận kiểm tra kiến thức về chương 1 Hình học 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề vectơ và các phép toán.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án 

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc”:

Câu 2 (Trắc nghiệm): Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

A. Hai vectơ không cùng hướng thì luôn ngược hướng

B. Hai vectơ có độ dài bằng nhau thì bằng nhau

C. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng

D. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng

Câu 8 (Trắc nghiệm): Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các véctơ khác véctơ không, ngược hướng với véctơ OA, có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác là:

A. 2   

B. 4

C. 6   

D. 3