Đề kiểm tra Giải tích 12 Chương 2 và Đáp án – THPT Sơn Động 1 – Bắc Giang

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN – THPT SƠN ĐỘNG 1 – BẮC GIANG

Bài viết “Đề kiểm tra Giải tích 12 Chương 2 và Đáp án – THPT Sơn Động 1 – Bắc Giang” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 2 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Giải tích 12 Chương 2 và Đáp án – THPT Sơn Động 1 – Bắc Giang”:

Câu 20: Ông A vay ngân hàng 200.000.000 đồng theo hình thức trả góp hàng tháng trong 48 tháng. Lãi suất ngân hàng cố định 0,8%/ tháng. Mỗi tháng ông A phải trả (lần đầu tiên phải trả là 1 tháng sau khi vay) số tiền gốc là số tiền vay ban đầu chia cho 48 và số tiền lãi sinh ra từ số tiền gốc còn nợ ngân hàng. Tổng số tiền lãi người đó đã trả trong toàn bộ quá trình nợ là bao nhiêu?

A. 36.800.000 đồng

B. 39.200.000 đồng

C. 37.451.777 đồng

D. 38.400.000 đồng