Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Tân Yên 2 – Bắc Giang

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN – THPT TÂN YÊN 2 – BẮC GIANG

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Tân Yên 2 – Bắc Giang” gồm 12 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 2 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về tổ hợp và xác suất.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Mộ Đức 2 – Quảng Ngãi

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

Tổng hợp 20 đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Tân Yên 2 – Bắc Giang”:

Câu 1 (Trắc nghiệm): Một tổ gồm 13 học sinh (trong đó có 10 bạn học trung bình và 3 bạn học giỏi). Để lập một nhóm học tập gồm 1 bạn học giỏi kèm 5 bạn học trung bình. Hỏi có bao nhiêu cách?

A. 765

B. 567

C. 756

D. 657

Câu 6 (Trắc nghiệm): Hội đồng quản trị của một xí nghiệp gồm 11 người, gồm 7 nam và 4 nữ. Số cách lập ban thường trực gồm 3 người trong đó có ít nhất 1 người là nam là:

A. 161

B. 35

C. 42

D. 84