Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Nhơn Trạch – Đồng Nai

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Nhơn Trạch – Đồng Nai” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 2 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về tổ hợp và xác suất.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Mộ Đức 2 – Quảng Ngãi

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Lạng Giang 1 – Bắc Giang

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Nhơn Trạch – Đồng Nai”:

Câu 18 (Trắc nghiệm): Đội học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh của trường THPT Nhơn Trạch, Đồng Nai theo từng khối như sau: khối 10 có 5 học sinh, khối 11 có 5 học sinh và khối 12 có 5 học sinh. Nhà trường cần chọn một đội tuyển gồm 10 học sinh tham gia IOE cấp tỉnh. Tính số cách lập đội tuyển sao cho có học sinh cả ba khối và có nhiều nhất 2 học sinh khối 10.

A. 50

B. 501

C. 502

D. 500