Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN – THPT BẾN TRE – VĨNH PHÚC

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc” gồm 18 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 2 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về tổ hợp và xác suất.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Mộ Đức 2 – Quảng Ngãi

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Nhơn Trạch – Đồng Nai

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc”:

Câu 18 (Trắc nghiệm): Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 9 đội bóng tham dự, trong đó có 6 đội nước ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng A, B, C và mỗi bảng có 3 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của Việt Nam ở 3 bảng khác nhau?

A. 3/56

B. 19/28

C. 9/28

D. 53/56