Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 2 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về tổ hợp và xác suất.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Mộ Đức 2 – Quảng Ngãi

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Lạng Giang 1 – Bắc Giang

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương”:

Câu 12: Một vận động viên bắn súng, bắn ba viên đạn. Xác suất để trúng cả ba viên vòng 10 là 0,0008, xác suất để một viên trúng vòng 8 là 0,15 và xác suất để một viên trúng vòng dưới 8 là 0,4. Biết rằng các lần bắn là độc lập với nhau. Tìm xác suất để vận động viên đạt ít nhất 28 điểm.

A. 0,0933

B. 0,0934

C. 0,0935

D. 0,0936

Câu 17: Ba xạ thủ độc lập cùng bắn vào 1 tấm bia. Biết rằng xác suất bắn trúng mục tiêu của ba người đó lần lượt là 0,7; 0,6; 0,5. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng?

A. 0,94

B. 0,75

C. 0,80

D. 0,45