Kinh Nghiệm Trong Dạy Học Trực Tuyến

Dạy học trực tuyến, về cơ bản là bạn chuyển dịch bài học của mình từ hình thức dạy truyền thông sang dạy qua các nền tảng trên internet. Vì vậy hình thức này cũng sẽ có một số điểm tương đồng cũng như khác biệt với dạy học truyền thông. Dưới đây là lời khuyên của Hachium về những điều nên/không nên làm tại một lớp học trực tuyến.

>>> Học trực tuyến hay học truyền thống cái nào lợi hơn

>>> Sự kết hợp giữa học truyền thống và học trực tuyến

Những điều NÊN làm khi khởi tạo lớp học trực tuyến

#1: CHUẨN BỊ MỘT MÁY QUAY CÓ ĐỘ NÉT CAO

#2: CHUẨN BỊ DANH SÁCH CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

#3: RÈN LUYỆN NGÔN NGỮ CƠ THỂ & GIỌNG NÓI

#4: TÌM ĐÚNG NỀN TẢNG TẠO WEBSITE DẠY HỌC “CHUẨN ISO”

#5: HIỂU VỀ CÁC CÔNG CỤ ONLINE MARKETING CƠ BẢN

#6: ĐỪNG QUÊN GIAO BÀI TẬP  VÀ KIỂM TRA BÀI THƯỜNG XUYÊN 

Những điều KHÔNG NÊN làm khi khởi tạo lớp học trực tuyến

#1: KHÔNG NÊN QUAY PHIM NẾU CHƯA CÓ KỊCH BẢN TỪ TRƯỚC

#2: KHÔNG NÊN TRẢ LỜI BỪA VỀ VẤN ĐỀ MÀ MÌNH CHƯA THÀNH THẠO

#3: KHÔNG NÊN TRẢ LỜI CHẬM CÁC THẮC MẮC CỦA HỌC VIÊN

#4: KHÔNG NÊN MẶC TRANG PHỤC NHẠY CẢM KHI QUAY

#5: KHÔNG NÊN GIỮ NGUYÊN NỘI DUNG BÀI GIẢNG CHO NHIỀU KHÓA HỌC VIÊN