Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT TRIỆU QUANG PHỤC – HƯNG YÊN

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên” gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận kiểm tra kiến thức chương 1 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi khảo sát Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Ngọc Hồi – Hà Nội

Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT chuyên Hùng Vương – Gia Lai

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra đại số 11 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên”:

Câu 11 (Trắc nghiệm): Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình bên dưới. Chọn khẳng định đúng?

A. Hàm số đồng biến trên (-3pi/2;-pi/2).

B. Hàm số đồng biến trên (pi/2;3pi/2).

C. Hàm số đồng biến trên (-pi/2;pi/2).

D. Hàm số đồng biến trên (-pi/2;0).

Câu 15 (Trắc nghiệm): Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2 + 3sin3x.

A. min y = -2 và max y = 5.

B. min y = -1 và max y = 4.

C. min y = -1 và max y = 5.

D. min y = -5 và max y = 5.