Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Đồ Sơn – Hải Phòng

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐỒ SƠN – HẢI PHÒNG

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Đồ Sơn – Hải Phòng” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 – THPT Đồ Sơn – Hải Phòng sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Hải Dương

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Đồ Sơn – Hải Phòng”

Câu 2: Bác Bình tham gia chương trình bảo hiểm An sinh xã hội của công ty bảo hiểm với thể lệ như sau: Cứ đến tháng 9 hàng năm bác Bình đóng vào công ty 20 triệu đồng với lãi suất hàng năm không đổi 6%/năm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm bác Bình thu về tổng tất cả số tiền lớn hơn 400 triệu đồng?

A. 14 năm

B. 11 năm

C. 13 năm

D. 12 năm

Câu 34: Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh khối 10, 5 học sinh khối 11 và 3 học sinh khối 12 thành một hàng ngang. Xác suất để không có học sinh khối 11 nào xếp giữa hai học sinh khối 10 bằng?

A. 3/70

B. 3/35

C. 1/7

D. 2/7