Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 – Sở GD&ĐT Thái Bình sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Hải Dương

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thái Bình”

Câu 16: Mặt phẳng (AB’C’) chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành các khối đa diện nào?

A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.

B. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.

C. Hai khối chóp tứ giác.

D. Hai khối chóp tam giác.

Câu 17: Cho hàm số y = x^4 – 2x + 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số không có cực trị.

B. Hàm số có ba điểm cực trị.

C. Hàm số có một điểm cực trị.

D. Hàm số có hai điểm cực trị.