Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 – THPT Kim Liên – Hà Nội

           ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 – THPT KIM LIÊN  – HÀ NỘI

Trường THPT Kim Liên Hà Nội vừa tổ chức xong kỳ thi học kì 1 năm học 2019 2020 cho các em học sinh của mình, các bạn lớp 12 cùng tham khảo đề thi sưu tầm được trong nội dung bài viết này .Đề thi sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

Cấu trúc đề thi  trường Kim Liên Hà Nội năm 2019 2020 gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian phát đề, nội dung đề thi vẫn chủ yếu về các phép tính Hàm số, đồ thị, logarit, mặt cầu ….

           PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Trãi –

                      Hà Nội

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên

             Nguyễn Huệ – Hà Nội

Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội “

Câu 32: Trong các hình chóp tứ giác sau, hình chóp nào có mặt cầu ngoại tiếp.

A. Hình chóp có đáy là hình thang vuông.

B. Hình chóp có đáy là hình thang cân.

C. Hình chóp có đáy là hình bình hành

D. Hình chóp có đáy là hình thang.

Câu 39: Số điểm cực trị của hàm số y= -2×4 – x2 + 5 là

A, 1    B. 3    C.2    D.0