Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ – HÀ NỘI

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề ôn thi học kì 1 Toán 12 và Đáp án

Tuyển tập trắc nghiệm chuyên đề mũ – logarit và Đáp án

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội”

Câu 23: Một doanh nghiệp sản xuất và bán một loại sản phẩm với giá 45 (ngàn đồng) mỗi sản phẩm, tại giá bán này khách hàng sẽ mua 60 sản phẩm mỗi tháng. Doanh nghiệp dự định tăng giá bán và họ ước tính rằng nếu tăng 2 (ngàn đồng) trong giá bán thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 6 sản phẩm. Biết rằng chi phí sản xuất mỗi sản phẩm là 27 (ngàn đồng). Hỏi doanh nghiệp nên bán sản phẩm với giá nào để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

A. 47 ngàn đồng.

B. 46 ngàn đồng.

C. 48 ngàn đồng.

D. 49 ngàn đồng.

Câu 43: Một chiếc hộp hình trụ với bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 10cm. Một học sinh bỏ một miếng bìa hình vuông vào chiếc hộp đó và thấy hai cạnh đối diện của miếng bìa lần lượt là các dây cung của hai đường tròn đáy hộp và miếng bìa không song song với trục của hộp. Hỏi diện tích của miếng bìa đó bằng bao nhiêu?

A. 250cm2

B. 200cm2

C. 150cm2

D. 300cm2