Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Vinh Lộc – TT Huế

ĐỀ CUỒI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT VINH LỘC – TT HUẾ

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Vinh Lộc – TT Huế” gồm có 40 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam 

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Vinh Lộc – TT Huế”:

Câu 19 (Trắc nghiệm): Đường thẳng d: 2x – y = 2 chia mặt phẳng tọa độ thành hai miền I, II có bờ là đường thẳng d (hình vẽ bên). Xác định miền nghiệm của bất phương trình 2x – y ≥ 2.

A. Nửa mặt phẳng I bỏ đi đường thẳng d.

B. Nửa mặt phẳng I kể cả bờ d.

C. Nửa mặt phẳng II kể cả bờ d.

D. Nửa mặt phẳng II bỏ đi đường thẳng d.