Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN TRÃI – HÀ NỘI

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội” gồm có 12 câu trắc nghiệm và 6 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam 

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Du – TP HCM

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội”:

Câu 3 (Tự luận): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm M(1;3), N(-1;2) và đường thẳng d: 3x – 4y – 6 = 0.

a) Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm M, N.

b) Viết phương trình đường tròn tâm M và tiếp xúc với đường thẳng d.

c) Cho đường tròn (C) có phương trình: x^2 + y^2 – 6x – 4y – 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng d’ qua M cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao cho AB có độ dài nhỏ nhất.