Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LÊ HỒNG PHONG – KHÁNH HÒA

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa” gồm có 40 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Giang

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Nam Định

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa”:

Câu 1 (Trắc nghiệm): Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60 độ. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 20 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 30 km/h. Hỏi sau 3 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km?

A. 10√7

B. 15√7

C. 20√7

D. 30√7